Senin, 16 Mei 2011

E'LMU CURUK GUNTUR

BASMALA
NIAT KAULA NGEMAT E'LMU CURUK GUNTUR KARANA ALLOT TA'ALA.
SARE'BU KILAT SARE'BU GUNTUIR SARE'BU KAKUATAN KAJAYAAN
TUMIBA NA RAGA KAUALA NERPAP NA RAGA KAULA
ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR
Kegunaannya :
Untuk membuka cakra, pengobatan meta fisika dengan energi setrum, pukulan tenaga dalam jarak jauh dan jarak dekat, serta mendeteksi adanya benda pusaka, benda santet dan sejenisnya.

E'LMU MUSTIKA PAMENCARAN

BASMALAH
NIAT KAULA NGEMAT E'LMU MUSTIKA PAMENCARAN KARANA ALLOH TA'ALA.
BISMILLAAHIR-ROHMAANIR-ROHIIM.
ASHLUL-HADAAD MINAL-HAJAR.
WAL-HAJARU MINAL-ARDHI.
WAL-ARDHU MING-ZABADIL-MAA''I
WAL-MAA"U MINAN-NUUR
WAN-NUURU MUHAMMADUM-MIM-MUHAMMADIYYAH
WA HUWA DZAATULLOOHI TA'AALAA
WA KHOLAQO AADAMA MIN WAQTIW-WAHIIN
WA BIHAQQI KAFFI AZROOIIL 'ALAYHISH-SHOLAATU WAS-SALAAM
FAKHRUJ SAHARTA MIM-BADAANIKA(Kepada laki-laki) /
SAHARTI MIM-BADAANIKI (Kepada perempuan) 
HEI ANDIKA. LAMUN ANDIAKA ADIGUNG ADIGUNA
KU KAULA DI CABUT SAKABE'H E'LMU KANURAGAN KAJAYAAN ANDIKA
NYOPLOK RONTOK NGOSONG NGEMPLONG
DINA SALINGKUNG RAGA ANDIKA
KU HAQNA KHODAM KALIMAH DAMPAL PANANGAN
MALAIKAT IZROIL 'ALAYHISH-SHOLATU WAS-SALAAM
ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR
Kegunaannya :
Untuk mencabut semua Ilmu Kanuragan Kejayaan sihir teluh tenung santet guna-guna gendam dan hipnotis.
Rabu, 11 Mei 2011

AJI MACAN PUTIH

NIYAT INGSUN AMATEK AJIKU AJI MACAN PUTIH.
GELAP SONGO GELAP SE'WU SUARA KU.
MACAN PUTIH ONO DADAKU.
YA AKU MACANE' ALLOOH.
LAA ILAAHA ILLALLOOH.
MUHAMMADUR-ROSUULULLOOH.

AJI BROJO MUSTI

SUN MATEK AJIKU AJI  BROJO MUSTI.
TERAP-TERAP.
AWE' AWE'.
KURU-KURU.
GRIYA GUNTING DRIJIKU.
WATU ITEM ING TANGAN KU.
SUN TA ANTEM .
ALLOOHU AKBAR 3X .

AJI PENGASIHAN KI SEMAR ME'SEM

NIYAT INGSUN AJIKU KI SEMAR ME'SEM.
KRECEK KRECEK  WE'WE' IKI KI SEMAR IRENG.
AJI PENGASIHAN KANG ORA ONO TOMBONE'.
ORA WONG BAGUS JOPO AKU.
ORA ISO TURU YE'N DURUNG KETEMU AKU.
YE'N TURU TANGI NO.
YE'N KETEMU TANGI ADEP NO.
YE'N KETEMU MADEP LAKONO.
DURUNG MENGKLENG DURUNG E'DAN LAN GENENG 
YE'N DURUNG KETEMU AKU.
DIDOT GATOT MANUK PRUKUTUT SIJABANG BAYI NE' 
KUN FAYAKUUN SAKING KERSANING GUSTI ALLOH.
 

E'LMU ASROR ASY-SYEIKH ABDUL QODIR AL-JAE'LANI.

BACA  SUROH AL-FATIHAH 1X
BACA SUROH AL-IKHLASH 11X
BACA AYATUL KURSI 1X
BACA TANPA BASMALLAH BIHAQQI SUROH AL-QODAR 1X
BACA TANPA BASMALLAH WA BIHAQQI  SUROH AL-KAUTSAR 1X
YA FATTAH
(kemudian berdiri menghadap kearah timur)
BACA DUA KALIMAT SAHADAT : 
ASYHADUALLAA ILAAHA ILLALLOOH 
WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR-ROSUULLULLOOH 3X 
(Berputar setengah putaran yaitu berbalik ke arah barat kiblat)
YAA SEIKHOST-STAQOLAIN, YAA QUTHBAR-ROBBAANI,
YAA MAHBUUBAS-SUBHAANI, YAA MUHYIIDIIN, ABAA MUHAMMAD,
SAYYIDINAA ABDUL QOODIRIL JAELAANII,
INNAA NATAWASSALU 'ALAYKA MIN....
(Titik-titik di atas sebutkan Ilmu Asror yang di kehendaki.
Pintalah gerakan silat ilmu kanuragan kejayaan di dalam hati)

Kamis, 05 Mei 2011

E'LMU PANCASONA

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.
NUN GUSTI DZAT NU MAHA SUCI.
KAULA NYUHUNKEUN KA GHOIBAN SARENG KA MU'JIZATAN GUSTI.
HEY DZAT NU MAHA SAMPURNA.
  NIAT KAULA NGEMAT E'LMU PANCASONA KARANA ALLOH TA'ALAA.
SRI RAKSA PANGAWASA RASA. PANGA BAKTI.  MANGGA NYANGGAKEUN KA NU MAHA LUHUNG MAHA AGUNG MAHA KUAT MAHA GAGAH TUR PERKASA.
KALINTANG DHARMA SEMBAH SEDA NU KAPINUH DAMEL TI JISIM KAULA.
KRETEG NADI PARE'NTAH ATI. SUMPAH BADAN SAJATI NING BUMI. 
 DI BUMI PANCA TENGAH. PANCASONA PANUNTUN LAMPAH. 
HEY SUKMA PANGE'RANG RAJA WANARA
HEY SUKMA PANGE'RANG RAJA WANARA 
HEY SUKMA PANGE'RANG RAJA WANARA 
HEY SUKMA PANGE'RANG RAJA WANARA 
HEY SUKMA PANGE'RANG RAJA WANARA 
HADIR.... HADIR.... HADIR.... 
(BERSAMAAN DENGAN MENGETUK BUMI 3X). 
BACA DUA KALIMAT SYAHADAT :
ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLOOHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADARROSUULULLOOH 3X
NYURUP KA URAT SARAP. NGALIR NA JERO GETIH. NGERETEG NA URAT NADI.
MANJALMA MAJALA SONA. MANJALMA MAJALA SONA MANJALMA MAJALA SONA. MANJALMA MAJALA SONA. MANJALMA MAJALA SONA.
CAHYA NYUSUN MANTRA. ANGIN NYUSUN PRANA. TIRTA NYUSUN DAYA.
BUMI NYUSUN GAYA. BE'TAR NYUSUN KARMA.
PRANA YAMA E'SMU PAMUNGKAS. HAMRIBADI SUKMA WASKITA.
PANCASONA JAYA AMOKSA.
ARAH NGINCID RAGA NGAGENI. NYAWA GANDA KEBAL RARAGA.
NAJAN BRAJA TUMIBA RAGA. NYAKCLAK GETIH KASANGGA BUMI.
MAOT MOAL MAOT. MAOT MOAL MAOT. MAOT MOAL MAOT.
CIDRA CAGEUH HIRUP RARAGA. SIMA KAULA PANGLUMPUH LAMPAH.
NUNG NUNG NUNG NUNG NUNG NUNG NUNG NUNG NUNG NUNG NUNG.
BINGUNG LOLONG BENGONG LEMES LUMPUH NYUNGKUR NINGGANG BUMI.
CEB CEB CEB CEB CEB CEB CEB CEB CEB CEB CEB.
TUMANCEP ANGING PERTIWI.
JIN SE'TAN IBLIS PERI RATU PERAYANGAN LELEMBUT SISATO GE'LO, MANUNGSA SILUMAN NGELUK TUNDUK TANPA KARMA. KASAKTE'N KAULA PANULAK BRAJA.
BACA BASMALAH :
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM 7X.
SACIDUH METU SAUCAP NYATA. YEUH MULANG HAMPUNG TARIMANG HAMPANG.
MUSUH LENYAP DZAT MUSNA SIRNA TANPA WISE'SA.
JAYA KAULA LANGGENG KAULA ANGING BUMI.
CEURIK KAULA SEURI KAULA ANGING JAGAT.
PUSAKA KAJAYAAN RAGA MUSTIKA WIRA BUWANA.
HEM KAULA SI PANCA SONA RAJANA NYAWA SATRIA.

Rabu, 04 Mei 2011

E'LMU RAWE' RONTE'K

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.
NIAT KAULA NGEMAT E'LMU RAWE' RONTE'K KARANA ALLOH TA'ALA.
BACA SUROH : 
AL-FAATIHAH 7 X.
AN-NAAS 1/11 X.
AL-FALAQ 1/11 X. 
AL-IKHLAASH 11/111 X.
AL-KAFIRUUN 1/11 X.
AYATUL KURSI 1/11 X.
YAA QOWIYYU YAA MATIIN LAA ILAAHA ILLAA ANTA. 12/212 X.
YA MALHUTSAA 11/111 X. 
SHOLAWAT BAHIROH :
"ALLOOHUJMMA SHOLLI 'ALAA SAYYIDINA MUHAMMADING SHOOHIBIL MU'JIZAATIL BAHIROTI WA 'ALAA AALIHII WA SHOHBIHII AJMA'IIN" 1/11 X.
DO'A SYEIKH 'ABDUL QODIR AL-JAILANI :
"ROBBII INNII MAGHLUUBUNG FANGTASIR, WAJBUR QOLBIL MUNGKATSIR, WAJMA' SYAMLIL MUNDASIR, INNAKA ANTAL ROHMAANIL MUQTADIR, IKFINII YAA KAAFII ANA 'ABDUL MUFTAQIR, WA KAFAA BILLAAHI WAKILAA, WA KAFAA BILLAAHI KATSIIROO, INNA SYIRKA LAZHULMUN 'AZHIIM, WA MALLOOHU YURIIDU DZUL MAL LIL 'IBAAD, FAQUTHI'A DAABIRUL QOUMILLADZIINA KAFARUU, INNALLOOHA QOWIYYUN 'AZIIZ 11 X.
RAWE' RONTE' MEDAL BAJRA LUMPUH SAKABE'H AWAK MUSUH ANCUR LEBUR NINGGANG BUMI ASAL TANEUH BALIK JADI TANEUH.
BACA : 
ALLOH 21/221 X.
KALAU MEMBACA ALLOH 21X CARANYA YAITU:
BACA ALLOH 1X TARIK NAFAS LALU TAHAN NAFAS.
KEMUDIAN MEMBACA DI DALAM HATI ALLOH 21X.
LALU MENGHEMBUSKAN NAFAS DENGAN BERSAMAAN MEMBACA "HUU" 1X.
TAKBIR 3X.
CARA MEMILIKI ILMU JAYA KUSUMAH HARUS :
1.RAFALNYA DI WIRID SEMUA 
2.DIISI ENERGI TENAGA BATIN
3.DIBUKA CAKRA OLEH GURU.
KEGUNAAN ILMU JAYA KUSUMAH ADALAH :
1.MENYAMBUNGKAN ANGGOTA BADAN YANG TERPUTUS AKIBAT SABETAN SENJATA TAJAM.
2.ILMU TENAGA DALAM TINGKAT TINGGI BISA MENGHANTAM MUSUH JARAK JAUH MINIMAL 50 KM.
3.BISA UNTUK MAHABAH (ASIHAN) MENARIK RASA CINTA SESEORANG AGAR MENCINTAI DIRINYA.
4.BISA DIPAKAI MENJADI ILMU ASROR (RASIAH) SEPERTI ILMU HARIMAU DAN ILMU-ILMU YANG LAIN.
5.BISA MEMBAKAR JIN KAFIR.
6.UNTUK PENGOBATAN METAFISIKA SEPERTI TELUH,TENUNG,SANTET,HIPNOTIS,GENDAM,DLL.

E'LMU JAYA KUSUMAH

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.
NIAT KAULA NGEMAT E'LMU JAYA KUSUMAH KARANA ALLOH TA'ALA.
BACA SUROH : 
AL-INSYIROH 11/111 X.
AL-FAATIHAH 1/11 X.
AL-IKHLAASH 11/111 X.
AL-A'SR 1/11 X.
AL-KAFIRUUN 1/11 X.
AYATUL KURSI 1/11 X.
YAA QOWWIYU YAA MATIIN LAA ILAAHA ILLAA ANTA 12/212 X.
YAA MALIIHAA 11/111 X.
HADIRKEUN MEDALKEUN KONCIKEUN BETOTKEUN SING LEBUR JADI ABU.
BACA : 
ALLOH 21/221 X.
KALAU MEMBACA ALLOH 21X CARANYA YAITU:
BACA ALLOH 1X TARIK NAFAS LALU TAHAN NAFAS.
KEMUDIAN MEMBACA DI DALAM HATI ALLOH 21X.
LALU MENGHEMBUSKAN NAFAS DENGAN BERSAMAAN MEMBACA "HUU" 1X.
TAKBIR 3X.
CARA MEMILIKI ILMU JAYA KUSUMAH HARUS :
1.RAFALNYA DI WIRID SEMUA 
2.DIISI ENERGI TENAGA BATIN
3.DIBUKA CAKRA OLEH GURU.
KEGUNAAN ILMU JAYA KUSUMAH ADALAH :
1.MENYAMBUNGKAN ANGGOTA BADAN YANG TERPUTUS AKIBAT SABETAN SENJATA TAJAM.
2.ILMU TENAGA DALAM TINGKAT TINGGI BISA MENGHANTAM MUSUH JARAK JAUH MINIMAL 50 KM.
3.BISA UNTUK MAHABAH (ASIHAN) MENARIK RASA CINTA SESEORANG AGAR MENCINTAI DIRINYA.
4.BISA DIPAKAI MENJADI ILMU ASROR (RASIAH) SEPERTI ILMU HARIMAU DAN ILMU-ILMU YANG LAIN.
5.BISA MEMBAKAR JIN KAFIR.
6.UNTUK PENGOBATAN METAFISIKA SEPERTI TELUH,TENUNG,SANTET,HIPNOTIS,GENDAM,DLL.